Abdullah DOĞMUŞ

Multi-Storey Space

  • Kategori : Design Studio 1 
  • Proje Sahibi : Abdullah DOĞMUŞ
  • Proje Yeri : İSTANBUL
  • Proje Yılı : 2017

Design Studio 1'de Proje_02'de (Multi-Storey Space) yaptığımız. Çeşitli boyutlarda yüzeyler ve doğrusal birimler ile alan oluşturma. - Tek katlı veya maksimum iki katlı alternatifler. (Yatay Dolaşım) Bu derste kazandıklarım temel ve mimari tasarımın temelleri ve ilkeleri, daha yaratıcı düşünme ve estetik duyarlılık sağlamalarına yardımcı olmaktı. Dersin amacı öğrencilere yönelik beceri kazandırmakt, ben derste özgün tasarım yapmak, son uyarılara açık olmak ve sorunları sanatsal ve rasyonel bir şekilde çözmeyi öğrendim. 'Sanat' kavramı tartışıp. Işık, renk, orantı, şekil-arka plan ilişkisi vb.temel tasarım ilkeleri kullanılarak kompozisyonlar tasarlamak için ders sırasında üç boyutlu stüdyo egzersizleri yaptım. Serbest el çizim becerilerinin geliştirilmesi, insan ölçeği ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkiye dayalı olarak, alan tasarımı için gerekli koşulların ve ihtiyaçların analizi ve bu bilginin özel tasarım projeleri için kullandım.
 

Multi-Storey Space