Abdullah DOĞMUŞ

Observation Terrace

  • Kategori : Design Studio 2
  • Proje Sahibi : Abdullah DOĞMUŞ
  • Proje Yeri : İSTANBUL
  • Proje Yılı : 2018

Design Studio 2'de Proje 1'de (Observation Terrace) yaptığımız. 12 metralik tarihi karaköy istinat duvarından merdivenler, rampalar ve bir asansör kulesiyle seyir terası oluşturarak +12.00 kotu ile +0.00 merdivenler, rampalar bir adet asansör ile bağlantı kurarak bir sirkülasyon sistemi geliştirdim. Bu sirkülasyon sistemin kendi içinde değişik kotlarda seyir düzlemleri oluştulacağı gibi bağımsız başka bir seyir düzlemleri ile ilişki kurması da sağladım. Duvarın ve taşıyıcıların yeşillendirme çalışmasıda yapıldı. Temel amacı öğrencilere üç boyutlu düşünme ve görselleştirme yeteneği elde etmektir. Üç boyutlu formlara uygulanan gelişmiş temel tasarım ve grafik ilkelerini ve tasarım unsurlarını vurgulamak için tasarlanmış bir stüdyo dersi. Sosyal ve yerleşik çevre verilerinin mekan ve mimari tasarım üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Belirli ortamlardaki uygun faaliyetler nedeniyle mimari ve iç mekan tasarımı oluşturma bilgisine sahip olmak. Çevre-mekan ve yapı ilişkileri farklı tasarım seviyelerinde. Amaç, öğrencilerin fonksiyon-form-uygulama-kullanım sürecini kavramalarını sağlamaktır.

Observation Terrace